top of page
  • newsatmy

Kadar jangka pendek dijangka kekal stabil pada operasi Bank Negara

19 Januari 2022

KUALA LUMPUR: Kadar jangka pendek dijangka kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan.


Mudah tunai dianggarkan RM41.57 bilion dalam sistem konvensional dan RM25.08 bilion dalam dana Islam.


Bank pusat itu akan menjalankan pasaran wang lelongan matang (RMA) julat RM5 bilion selama dua hingga 33 hari, serta satu tender Qard lelongan matang julat kematangan Islam (iRMA) bernilai RM3.4 bilion selama tujuh hingga 33 hari.


Bank Negara juga mengumumkan ketersediaan repo terbalik, perjanjian jual dan beli balik, dan kemudahan Murabahah komoditi bercagar untuk tenor satu hingga tiga bulan.


Pada jam 4 petang, Bank Negara akan menjalankan sehingga RM35.6 bilion tender semalaman konvensional dan RM20.7 bilion tender semalaman Murabahah.

bottom of page