top of page
  • zaman

Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil hari iniKUALA LUMPUR, 23 Febi- Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil hari ini berikutan campur tangan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Mudah tunai dianggarkan berjumlah RM36.09 bilion dalam sistem konvensional dan RM38.72 bilion dalam dana Islam. Hari ini, bank pusat akan mengendalikan dua tender pasaran wang konvensional, terdiri daripada tender melibatkan RM1 bilion selama tujuh hari dan RM500 juta bertempoh 14 hari, serta tender repo berbalik sebanyak RM1 bilion dalam tempoh 28 hari. Selain itu, ia akan menjalankan tender Qard yang terdiri daripada tender RM1.2 bilion selama tujuh hari, RM1.5 bilion (14 hari) dan RM500 juta (21 hari). BNM juga telah mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli semula serta kemudahan komoditi Murabahah bercagar untuk tempoh satu hingga tiga bulan. Pada 4 petang, BNM akan menawarkan sehingga RM34.6 bilion untuk tender semalaman konvensional dan RM34.5 bilion untuk tender semalaman Murabahah.- BERNAMA

bottom of page