top of page
  • admin

Kadar jangka pendek kekal stabil dengan campur tangan BNM


KUALA LUMPUR, 11 Okt- Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Mudah tunai dianggarkan RM46.75 bilion dalam sistem konvensional dan RM34.51 bilion dalam dana Islam. Hari ini, bank pusat akan menjalankan tiga tender pasaran wang konvensional yang terdiri daripada tender RM2 bilion selama tujuh hari dan dua tender bernilai RM1 bilion masing-masing untuk 14 dan 31 hari. Ia juga akan menawarkan tiga tender Qard, terdiri daripada tender RM1.2 bilion untuk tujuh hari, tender RM600 juta (14 hari) dan tender RM400 juta (21 hari) manakala tender repo berbalik RM470 juta selama 182 hari.


Bank pusat telah mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli semula serta kemudahan Murabahah Komoditi Bercagar untuk tempoh satu hingga tiga bulan. Pada pukul 4.00 petang, BNM akan mengendalikan sehingga RM42.2 bilion untuk tender semalaman konvensional dan RM31.3 bilion bagi tender semalaman Murabahah.-BERNAMA

bottom of page