top of page
  • newsatmy

Kadar jangka pendek kekal stabil dengan campur tangan BNM


KUALA LUMPUR, 14 Dis - Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Mudah tunai dianggarkan RM48.6 bilion dalam sistem konvensional dan RM39.08 bilion dalam dana Islam. Hari ini, bank pusat akan menjalankan dua tender pasaran wang konvensional bernilai RM1 bilion, setiap satu selama tujuh hari dan 14 hari.


Selain itu, BNM juga menawarkan dua tender Program Murabahah Komoditi bernilai RM150 juta, masing-masing berjangka masa 21 dan 33 hari manakala tender repo berbalik RM110 juta selama 182 hari. Pada masa yang sama, ia telah mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli semula dan kemudahan Murabahah Komoditi Bercagar untuk tempoh satu hingga tiga bulan. Pada pukul 4 petang, BNM akan mengendalikan tender semalaman konvensional bernilai sehingga RM45.7 bilion dan sejumlah RM37.8 bilion untuk tender semalaman Murabahah. -BERNAMA

bottom of page