top of page
  • newsatmy

Runtuhnya organisasi kerana amalan birokrasi


BUDAYA organisasi memiliki kaitan erat dalam pembentukan sumber daya manusia dalam sesebuah negara. Cerminan sebuah organisasi yang berkualiti adalah memiliki matlamat serta objektif pengurusan yang tersendiri tanpa mempunyai unsur-unsur yang negatif.


Antara amalan berorganisasi yang tidak sihat adalah amalan “mengipas dan menjilat” yang sememangnya tidak pernah luput dan sering berlaku tanpa mengira sempadan masa ataupun tempat.


Budaya ini kebiasaannya melibatkan individu yang berupaya menonjolkan sikap yang bersahaja dan kerap berbangga dengan sikap ‘ya tuan’ (yes man).


Mereka juga sedar bahawa untuk mendapat tempat di hati pemimpin-pemimpin ini, mereka tidak perlu bergantung kepada kelayakan, pengalaman atau jawatan.


Tumpuan hanya diberikan kepada diri sendiri tanpa memperdulikan tentang kualiti mutu kerja. Mereka akan mengambil kredit terhadap hasil kerja kumpulan. Tidak akan ada rasa hak pemilikan sebenar terhadap kerja sendiri.


Jelas, budaya sebegini tidak menggambarkan profesionalisme malah boleh melahirkan individu yang tidak berintegriti, korup, suka mengambil kesempatan dan pandai mengipas.


Perkara ini akan terus berakar umbi dan membiak, selagi ada faedah yang boleh diperoleh walaupun bertentangan dengan nilai adat dan agama.


Disamping itu, budaya sebegini akan menyumbang kepada ketidakcekapan ketua dalam mengemudi organisasi tersebut.


Pepatah mengatakan hanya seorang tentera yang baik mampu mengetuai sepasukan tentera perang. Kemampuan atau kecekapan pemimpin merupakan tulang punggung organisasi, mereka membuat perubahan, memajukan dan mendorong organisasi untuk mencapai hasil semaksimal mungkin.


Namun begitu, dalam kebanyakan organisasi, ketua jabatan seringkali dilihat tidak kompeten, dan yang tidak beretika.


Di Malaysia, bakat seseorang sering dilihat sebagai ancaman kepada sesebuah organisasi. Seharusnya penekanan harus diberikan kepada perbincangan atau mesyuarat dan menumpukan kepada hasilan mutu kerja.


Budaya organisasi akan dapat terlaksana dengan baik, apabila setiap individu mampu menjalankan fungsi sesuai dengan peranannya.MAHATHIR MOHD RAIS

Ketua Bahagian BERSATU Segambut

bottom of page