• Arissa Azman

'Saya sebenarnya pernah bernikah sekali' - Ahmad Faizal.