top of page
  • Writer's pictureArissa Azman

Dewan Rakyat: Inisiatif elak peningkatan kes COVID-19 di PRN Melaka tumpuan hari ini

26 OKTOBER 2021

KUALA LUMPUR: Menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka, persidangan Dewan Rakyat hari ini dijangka tertumpu kepada inisiatif yang akan dilaksanakan kerajaan bagi mengelak peningkatan kes COVID-19 seperti yang berlaku di PRN Sabah, tahun lepas.


Menurut Aturan Urusan Mesyuarat, perkara itu dijadual dibangkitkan semasa sesi soal jawab lisan Waktu Pertanyaan Menteri yang akan diajukan Steven Choong Shiau Yoon (Bebas-Tebrau) kepada Perdana Menteri.


Datuk Robert Lawson Chuat (GPS-Betong) pula meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan inisiatif Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berkaitan pengenalan mekanisme penyelamat korporat untuk membantu entiti perniagaan bermasalah.


Pada sesi jawab lisan, Wong Kah Woh (PH-Ipoh Timur) akan meminta Menteri Kesihatan menyatakan sama ada kementerian sedang atau telah mula meneliti kesesuaian dan keberkesanan penggunaan vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah.


Rusnah Aluai (PH-Tangga Batu) pula meminta Menteri Sumber Manusia untuk menyatakan pendirian kerajaan untuk menaikkan gaji minimum pada kadar RM1,200 sebulan memandangkan sejumlah besar rakyat terbeban akibat pandemik COVID-19.


Selain itu, sebanyak 10 Rang Undang-Undang disenaraikan dalam Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul untuk bacaan kali kedua, hari ini.


Antaranya Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2021, Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar (Pindaan) 2021 dan Rang Undang-Undang Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) (Pindaan) 2021.


Persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung selama 32 hari hingga 16 Dis.

Comments


bottom of page