top of page
  • newsatmy

Pengurusan Hap Seng keluarkan bon berkaitan kemampanan pertamanya dengan nilai nominal RM5bil

20 Januari 2022

KUALA LUMPUR: Hap Seng Management Sdn Bhd (HSM), anak syarikat milik penuh Hap Seng Consolidated Bhd (HSC), telah menerbitkan tranche pertama bon berkaitan kemampanan (SLB) di bawah program bon tidak bertarafnya sehingga RM5.0 bilion dalam nilai nominal.


Terbitan itu berlaku bulan lepas, dengan OCBC Bank (Malaysia) Bhd bertindak sebagai pengurus utama tunggal untuk terbitan SLB.


Pengarah Urusan Kumpulan HSC Datuk Edward Lee Ming Foo berkata pembiayaan mampan adalah alat penting untuk merapatkan kepentingan komersial pemegang saham dengan matlamat holistik pemeliharaan alam sekitar.


"Kami amat berbangga dengan terbitan bon berkaitan kemampanan sulung kami yang mengukuhkan komitmen kami terhadap kelestarian alam sekitar."Kami berhasrat untuk melakukan bahagian kami sebagai sebuah korporat dengan menyumbang ke arah pemeliharaan sumber asli dan pengurangan kesan buruk perubahan iklim melalui penggunaan amalan terbaik dalam operasi kami.


“Ini selaras dengan komitmen kami untuk menjadi warga korporat yang baik selaras dengan alam sekitar dan komuniti yang kami berkhidmat serta mencapai pertumbuhan mampan dan penciptaan nilai jangka panjang untuk pemegang kepentingan kami,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.


HSM telah menerima pakai pendekatan pelbagai aspek ke arah kemampanan dengan menyelaraskan dirinya dengan sembilan daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, berhasrat untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan tempat kerja mereka, mengehadkan kesan operasi perniagaannya terhadap alam sekitar , dan mengurangkan jurang ekonomi dan sosial di Malaysia.


Terbitan SLB menandakan peristiwa penting dalam perjalanan kemampanan HSC, yang bermula pada 2014 apabila anak syarikat tersenarai syarikat itu, Hap Seng Plantations Holdings Bhd, mengeluarkan laporan kemampanan pertamanya, diikuti dengan penyata kemampanan HSC pada 2016.


SLB telah distrukturkan di bawah prinsip bon berkaitan kemampanan Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa dan menampilkan mekanisme pelarasan kadar faedah berubah-ubah berdasarkan pencapaian Sasaran Prestasi Kemampanan (SPT) yang telah ditetapkan.


SPT yang dipilih bertujuan untuk memberi insentif kepada pengurangan penggunaan air dan elektrik serta menggalakkan penggunaan tenaga suria dan kitar semula air hujan.


Pengarah Urusan, jurubank kanan dan ketua perbankan pelaburan OCBC Bank Tan Ai Chin berkata penerokaan sulung HSC ke dalam pembiayaan patuh ESG mencerminkan komitmen teguhnya ke arah masa depan yang mampan, membuktikan trend menggalakkan penggunaan kewangan pembangunan mampan dalam kalangan syarikat tersenarai awam Malaysia.


"OCBC Bank telah menjadi penggerak utama inisiatif yang disasarkan ini, setelah memeterai a


memorandum persefahaman dengan Bursa Malaysia bulan lepas untuk mewujudkan #financing4ESG sebagai sebahagian daripada sumbangan berterusan kami untuk meneruskan agenda kemampanan dalam kalangan korporat Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan.


"Kami melihat peningkatan pelaksanaan kewangan mampan sebagai petanda yang sangat positif bahawa sektor korporat adalah


sejajar dengan komitmen kerajaan kita ke arah mencapai neutraliti karbon menjelang 2050," katanya.

Comments


bottom of page